Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Amoksisilliini-antibiootti voi vahingoittaa kehittyvää hammasta

Amoksisilliini-antibiootti voi vahingoittaa kehittyvää hammasta

Lapsilla yleisesti käytetty antibiootti, amoksisilliini, voi aiheuttaa kehittyvien poski- ja etuhampaiden hypomineralisaatiota (Molar Incisor Hypomineralization, MIH). Alle yksivuotiaana saadut amoksisilliinikuurit lisäsivät merkitsevästi kiillevaurioita.

Hampaan kehitys voi häiriintyä sekä geneettisten että ympäristötekijöiden vaikutuksesta. Koska hammaskudokset eivät uusiudu, niiden kehityksen aikaiset vauriot jäävät pysyviksi. MIH on melko yleinen kehityshäiriö, jonka etiologia on epäselvä. Esimerkiksi varhaislapsuuden aikaisia infektioita on pidetty mahdollisina MIH:n aiheuttajina, mutta on myös mietitty, voisivatko syynä sittenkin olla infektioiden hoitoon käytetyt antibiootit. Suomalaistutkimuksessa selvitettiin neljän ensimmäisen elinvuoden aikaisten antibioottihoitojen, erityisesti amoksisilliinin, ja MIH:n välistä yhteyttä. Tarkasteltavana oli antibioottikuurien lukumäärä sekä MIH-vaurioiden esiintyvyys ja vaikeusaste. Mukana oli 141 iältään 7,8–12,7-vuotiasta lasta (65 tyttöä ja 76 poikaa), joiden antibioottikuurien määrä vaihteli välillä 0–19. MIH-vaurioita löytyi 23:lta eli 16,3 prosentilta lapsista. Antibioottikuurien määrä ensimmäisen neljän elinvuoden aikana vaikutti MIH:n esiintymiseen ja myös oireiden vakavuuteen. Erityisesti niillä lapsilla, jotka olivat saaneet amoksisilliinia tai erytromysiiniä alle yksivuotiaana, MIH oli yleisempää kuin lapsilla, jotka eivät olleet saaneet näitä antibiootteja.

Kokeellinen laboratoriotutkimus osoitti amoksisilliinin vaikutuksen hiiren kehittyviin hammasaiheisiin. Suurilla pitoisuuksilla amoksisilliini lisäsi tai nopeutti kiilteen muodostumista. Koska amoksisilliini ei vaikuttanut hammasluun kehitykseen, hammasluun ja kiilteen suhteellinen määrä muuttui merkitsevästi. Amoksisilliini saattaa vaikuttaa ameloblastien toimintaan ja johtaa koostumukseltaan heikkolaatuisemman kiilteen syntymiseen.

Kriittisin vaihe hampaan kehittymisessä on lapsen ensimmäinen elinvuosi. Tuolloin syntyvät mineralisaatiohäiriöt voivat tehdä kiilteestä huokoisen ja kipuherkän ja lisätä karioitumista sekä hoitotarvetta. Tutkijat suosittelevat punnitsemaan amoksisilliinin etuja ja haittoja jokaisen pienen potilaan kohdalla erikseen.

Lähde: S. Laisi, A. Ess, C. Sahlberg, P. Arvio, P.-L. Lukinmaa and S. Alaluusua. Amoxicillin May Cause Molar Incisor Hypomineralization. Journal of Dental Research 2009; 88: 132–136.

Annika Nissinen
Suomen Hammaslääkärilehti 7/2009