Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hampaiden valkaisun sivuvaikutuksen hyödyntäminen suunterveyden ylläpidossa

Hampaiden valkaisun sivuvaikutuksen hyödyntäminen suunterveyden ylläpidossa

Erityishoitoa tarvitsevien potilaiden hoidossa saattaa turhauttaa potilaiden kykenemättömyys ylläpitää hyväksyttävää suuhygienian tasoa. Omahoidontaso ei ole riittävä ylläpitämään hammaslääkärin tekemää työtä, ja usein potilailla on plakkikertymää tai heillä on kohonnut riski sairastua suusairauksiin suun kuivuuden, lääkkeiden sivuvaikutusten tai heikentyneen immuniteetin takia.

Hampaita valkaisevalla 10 %:lla karbamidiperoksidilla (CP) on positiivinen vaikutus plakkiin, ienterveyteen ja kariekseen. Tutkimuksessa tutkittiin CP:n antibakteerisia ominaisuuksia ja vaikutuksia sylkeen, plakkiin, kariekseen ja ienterveyteen. Lisäksi tarkasteltiin hammaslusikan vaihtoehtoja ja tekniikoita, soveltamismetodeita, turvallisuutta ja sivuvaikutuksia.

Päivittäinen käyttö ei aiheuta pehmytkudosvaurioita ja yleisesti sitä pidetään turvallisena, jopa huomioiden, että tietty määrä peroksidia niellään käytön aikana. Hoidon keskeinen ”sivuvaikutus” on hampaiden vaaleneminen, jolloin on huomioitava, etteivät mahdolliset restauroidut hampaat vaalene, ja valkaisun seurauksena voidaan joutua tekemään uusia restaurointeja. Tutkijat katsovat riskin olevan hyväksyttävä, koska vaihtoehtona on karieksen ja potentiaalinen hampaiden menetyksen kasvanut riski ilman tätä ehkäisevää hoitoa.  Toinen sivuvaikutus on hampaiden arkuus, jota voidaan ehkäistä käyttämällä pehmeää lusikkaa, jolloin minimoidaan hampaan ortodonttinen liikkuminen. Lisäksi hampaiden harjaus tietyillä tahnoilla ennen ja jälkeen toimenpiteen vähentää arkuutta. Hoito voi myös johtaa hammaskivikerrostumiin, koska todennäköisyys hammaskiven muodostumiseen kasvaa korkeammilla plakin pH-tasoilla.

Yksilöllisellä lusikalla applikoitu 10 % CP voi olla merkittävä tapa parantaa suunterveyttä erityishoitoa vaativille potilailla mukaan lukien vanhukset, syöpäpotilaat ja kuiva suu -potilaat. Tutkijat totesivat 10 % CP:n, joka viedään tilaustyönä tehdyn lusikan avulla, olevan tehokas hoitokeino kariesta vastaan potilaille, joilla on kyseenalainen suuhygienia. Plakki- ja karieskontrollitulos olivat seurausta CP:n aiheuttamasta syljen ja plakin pH:n kohoamisesta, mahdollisesta antimikrobisesta vaikutuksesta fysikaalisen puhdistuksen kautta ja vetyperoksidin suorasta kemiallisesta vaikutuksesta.   

Yllämainittujen vaikutusten takia CP:sta on selvää hyötyä suuhygienian lisänä verrattuna siihen, että sitä käytettäisiin vain valkaisuaineena. Käyttö olisi erityisen hyödyllistä erityishoitoa vaativilla potilailla, koska käyttö vaatii vähemmän sorminäppäryyttä kuin perinteiset suuhygienian menetelmät, kuten harjaus tai hammaslangan käyttö. Menetelmä vaatii kuitenkin potilaan tai holhoojan sitoutumisen hoito-ohjeisiin sekä potilaan kykyä sietää jäljentäminen ja lusikan käyttö. Monet erikoishoitoa tarvitsevat potilaat, jotka eivät muuten voi ylläpitää hyväksyttävää tasoa suuhygieniassa soveltuvat hoidon kohteeksi.

Jatkotutkimusta tarvitaan varmentamaan potentiaaliset hyödyt, täsmälliset hoitoajat ja menettelyn, sekä löytämään kustannustehokkaimmat tuotteet käytettäväksi eri potilasryhmille.

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: Lazarchik, D.A., Haywood, V.B. Use of tray-applied 10 percent carbamide peroxide gels for improving oral health in patients with special-care needs. The Journal of the American Dental Association 2010; 141: 639–46.