Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Harjaamisessa vielä kirittävää oppilailla ja opiskelijoilla

Harjaamisessa vielä kirittävää oppilailla ja opiskelijoilla

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Kouluterveyskyselyn mukaan noin neljännes lukiolaisista, mutta lähes puolet ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista harjaa hampaansa harvemmin kuin kahdesti päivässä. Alle kaksi kertaa päivässä harjaavien osuus on kuitenkin pienentynyt hitaasti Kouluterveyskyselyissä.

Kun vertailtiin harjausaktiivisuutta eri vastaajaryhmien välillä, lukiolaiset ja erityisesti lukiolaistytöt osoittautuivat aktiivisimmiksi harjaajiksi. Lukiolaisista 26,4 % harjasi harvemmin kuin kaksi kertaa päivässä, lukiolaistytöistä 22,3 %. Vastaava osuus oli perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaiden joukossa 29,8 % ja 8. ja 9. luokan oppilailla 35,7 %. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista lähes joka toinen (48,8 %) jäi alle harjaussuosituksen. Ammatillisissa oppilaitoksissa ero oli suuri tyttöjen (37,9 %) ja poikien (57 %) välillä.

Kouluterveyskyselyyn vastasi keväällä 2023 kaikkiaan noin 260 000 oppilasta tai opiskelijaa. Kysymykseen ”Kuinka usein harjaat hampaasi?” vastasi yli 94 000 perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilasta, 85 400 perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilasta, 44 500 lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijaa sekä lähes 19 000 ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden alle 21-vuotiasta opiskelijaa.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 12/2023

Lue lisää: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset