Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Harkitse! – Tuore suositus KKTT:n käytöstä juurihoidossa

Harkitse! – Tuore suositus KKTT:n käytöstä juurihoidossa

European Society of Endodontology  (ESE) on julkaissut konsensuslausuman tarkoituksenaan tarjota kliinikoille näyttöön perustuva suositus kartiokeilatietokonetomografian (KKTT) käytöstä juurihoidossa.

Lähtökohtaisesti kolmiulotteiset KKTT-kuvat pystyvät tarjoamaan tarkempaa tietoa kohteesta, mutta KKTT-kuvausta harkitaan vasta perusteellisen kliinisen tutkimuksen sekä perinteisten röntgenkuvien jälkeen. KKTT-kuvasta tulee olla säteilyhaitat ylittävää hyötyä juurihoidon diagnostiikassa ja/tai teossa. Säteilyn määrä on pidettävä niin alhaisena kuin tutkimuksen kannalta on mahdollista (ALARA-periaate).

KKTT-kuvausta pienimmällä mahdollisella kuvakentän koolla voidaan suosituksen mukaan harkita seuraavanlaisissa tilanteissa: periapikaalisen ongelman diagnoosi, kun kuvat ja/tai oireet ovat ristiriitaisia; löydösten ei-hammasperäisten syiden varmistaminen; hankalan dentoalveolaarisen trauman arviointi ja hoito; juurikanavien monimutkaisen anatomian selvittäminen; vaativien ei-kirurgisten uusintajuurihoitojen hoitoarvio; hoitokomplikaatioiden hoidon arviointi; resorptiodiagnostiikka ja/tai hoito; sekä vaativan apikaalikirurgisen hoidon suunnittelu.

ESE:n suositus painottaa myös, että KKTT-kuvaamisen perusteluja sekä kuvien tulkintaa tulisi sisällyttää perus- ja jatkokoulutukseen. Myös täydennyskoulutukselle on tarvetta.

Suosituksen laadintaan osallistui HLT, EHL Kim Lemberg Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitokselta.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 8/2014

Lähde: S. Patel, C. Durack, F. Abella, M. Roig, H. Shemesh, P. Lambrechts, K. Lemberg. European Society of Endodontology position statement: The use of CBCT in Endodontics. Int Endod J. 2014; 47(6): 502–4.