Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hyvinvointipolitiikan linja tuntuu eurooppalaisen suussa

Hyvinvointipolitiikan linja tuntuu eurooppalaisen suussa

Euroopan komission vuonna 2009 teettämään Eurobarometri-kyselyyn perustuvassa tutkimuksessa arvioitiin eurooppalaisten aikuisten suunterveyttä suhteessa siihen, mitä hyvinvointivaltiotyyppiä (Ferrera 1996) heidän kotimaansa edustaa. Suunterveyttä mitattiin vastaajien itse raportoimien, toiminnallisesti haitallisten hammaspuutosten tai hampaattomuuden sekä suunterveyteen liittyvien jokapäiväisten haittojen perusteella. Ongelmien ikästandardoidut esiintyvyysluvut laskettiin erikseen kullekin hyvinvointivaltiotyypille. Haittoja esiintyi vähiten skandinaavisessa hyvinvointivaltiojärjestelmässä, joka kattaa kaikki kansalaiset ja perustuu paljolti tulonsiirtoihin. Toiminnallisesti haitallisia hammaspuutoksia ilmeni eniten itäeurooppalaisissa hyvinvointivaltioissa, kun taas anglosaksisen, bismarckilaisen ja välimerellisen hyvivointivaltiotyypin välillä ei ollut suuria eroja. Jokapäiväisiä suunterveyshaittoja esiintyi eniten välimerellisen hyvinvointivaltion maissa.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 10/2013

Lähde: Guarnizo-Herreno CC, Tsakos G, Sheiham A, Watt RG. Oral health and welfare state regimes: a cross-national analysis of European countries. Eur J Oral Sci 2013; 121: 169–175.