Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / MTA päihitti kalsiumhydroksidin pulpan kattamisaineena

MTA päihitti kalsiumhydroksidin pulpan kattamisaineena

Amerikkalaisessa satunnaistetussa, kliinisessä tutkimuksessa verrattiin kalsiumhydroksidin (CaOH) ja MTA:n toimivuutta pysyvien hampaiden pulpan välittömässä kattamisessa. Yhteensä 35 hammaslääkärivastaanotolla tehtiin pulpan välitön kattamishoito kaikkiaan 376 potilaalle (1 hammas/potilas) käyttäen joko CaOH:a (181 potilasta 16:lla eri vastaanotolla) tai MTA:ta (195 potilasta 19 vastaanotolla). Kaksi vuotta kestäneen tutkimuksen seuranta-ajan mediaani oli CaOH -ryhmässä 12,1 kk ja MTA -ryhmässä 15,6 kk. Kattamishoidon onnistumista arvioitiin puolen vuolen välein tehdyissä tarkastuksissa seuraamalla hampaan vitaliteettia. Vastemuuttujina olivat hampaan poisto ja juurihoito.

Kattamishoidon epäonnistumisen todennäköisyys 24 kk:n aikana oli CaOH:lla 31,5 % ja MTA:lla 19,7 % Kaplan-Meierin menetelmällä arvioituna (logrank-permutaatiotesti, P = 0,046).

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 10/2013

Lähde: Hilton TJ, Ferracane JL, Manci L. Comparison of CaOH with MTA for Direct Pulp Capping: A PBRN Randomized Clinical Trial. J Dent Res. 2013; 92(7 Suppl): 16S–22S.