Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / IL-6 saattaa muokata diabeetikon tulehdusvastetta

IL-6 saattaa muokata diabeetikon tulehdusvastetta

Parodontiitissa interleukiini (IL)-6-taso on koholla, mutta uusi tutkimus antaa aihetta epäillä, että korkea IL-6-taso voi myös vaikuttaa diabeetikkojen parodontiitin huonoon hoitovasteeseen.

Tutkimuksessa selvitettiin parodontaaliterveyden ja systeemisen inflammaation yhteyttä tyypin 1 diabetesta sairastavilla potilailla ennen parodontaalihoitoa ja sen jälkeen. Potilaita tutkimuksessa ja seurannassa oli 58.

Kliinisessä tutkimuksessa potilailta rekisteröitiin plakki-indeksi, verenvuoto ientaskumittauksen yhteydessä ja ientaskujen syvyys. Verinäytteestä tutkittiin glykosyloitunut hemoglobiini (HbA1c), seerumin interleukiini (IL)-6, ultrasensitiivinen CRP sekä HDL- ja LDL-tasot. Tuloksia tarkasteltiin jakamalla potilaat ryhmiin erikseen sekä tupakoinnin että BMI:n mukaan. Vakioituja yhteyksiä biomarkkereiden ja parodontaaliparametrien välillä tarkasteltiin monimuuttujaregressioanalyysin avulla. Seuranta-aika oli 8 viikkoa.

Seerumin HbA1c-taso liittyi tilastollisesti merkitsevästi ienverenvuotoon taskumittauksen yhteydessä ja yli 4 mm syviin ientaskuihin sekä tutkittavilla, joiden BMI oli 26 kg/m2 että tupakoimattomilla. IL-6-taso oli tilastollisesti merkitsevä ennustamaan vuotokohtien määrää ja yli 4 mm syviä ientaskuja näissä ryhmissä. Yhteys säilyi myös parodontaalisen hoidon jälkeen. Korkea IL-6-taso ennusti myös huonompaa paranemista.

IL-6 on proinflammatorinen ja se kiihdyttää luun resorptiota. Korkea IL-6-taso saattaa voimistaa inflammaatiota ja moduloida paikallisia kudosreaktioita parodontaalialueella. Tämän tutkimuksen perusteella tyypin 1 diabeetikoilla seerumin IL-6-tason ja parodontaalitulehduksen välillä saattaisi olla kaksisuuntainen yhteys.

Ani Lakoma, Apollonia

Lähde: Passoja A, Knuuttila M, Hiltunen L, Karttunen R, Niemelä O, Raunio T et al. Serum interleukin-6 may modulate periodontal inflammation in type 1 diabetic subjects. J Clin Periodontol 2011; doi: 10.1111/j.1600-051X.2011.01731.x.