Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Interleukiini-11 viestinnän häiriö kraniosynostoosin taustalla

Interleukiini-11 viestinnän häiriö kraniosynostoosin taustalla

Kraniosynostoosi ja ylilukuiset hampaat esiintyvät useimmiten itsenäisinä kehityshäiriöinä, mutta ne voivat liittyä myös moniin kehityshäiriöoireyhtymiin. Suomalainen tutkimusryhmä on tunnistanut uuden kraniosynostoosiin ja ylilukuisiin hampaisiin liittyvän geenin.

Kraniosynostoosissa yksi tai useampi kallon sutura luutuu ennenaikaisesti. Suturoiden liian varhainen luutuminen rajoittaa aivojen kasvua ja aivojen normaali kehitys estyy. Muissa suturoissa tapahtuu kompensoivaa kasvua ja tämä johtaa kallon epätasaiseen kasvuun ja poikkeavaan muotoon.

Suomalainen tutkimusryhmä tutki pakistanilaisperäistä perhettä, jonka lapsilla osalla todettiin syndrooma, jonka ominaispiirteinä oli kraniosynostoosi, maksillan hypoplasia, viivästynyt hampaiden puhkeaminen sekä ylilukuiset hampaat. Ylilukuiset hampaat kehittyivät pysyvien hampaiden jälkeen, ikään kuin kolmantena hammaskertana.

Tutkijat onnistuivat paikantamaan geenivirheen kromosomiin 9 ja löysivät mutaation geenistä IL11RA, joka koodaa interleukiini-11:n (IL11)reseptoriproteiinia. Yhteistyössä ulkomaalaisten tutkimusryhmien kanssa löydettiin samasta geenistä neljä muuta mutaatiota. Mutaatiot estävät reseptoriproteiinin toiminnan ja johtavat homotsygoottisena kehityshäiriöön. IL11-reseptorin merkitystä on tutkittu ennenkin, mutta sen merkitystä hampaiden lukumäärän ja kallon luiden kasvun säätelyssä ei ole aiemmin tunnettu. Tutkimustulokset vahvistettiin tutkimalla IL11RA-poistogeenisiä hiiriä, joille kehittyi myös vastaavanlainen kallon kehityshäiriö.

IL11:een perustuva viestintä on välttämätön pään ja kasvojen luiden sekä hampaiden normaalille kehitykselle ja sen tehtävä on rajoittaa suturoiden sulkeutumista ja hampaiden lukumäärää. Tutkijat olettavat mutaatioiden vaikuttavan osteoblastien esimuotoihin sekä osteoklasteihin. IL11-viestinnän puuttuminen johtaa luun heikentyneeseen resorptioon ja uudelleenmuotoutumiseen, ja tämä saattaa olla mekanismi hampaiden viivästyneen ja ektooppisen puhkeamisen sekä kraniosynostoosin taustalla.

IL11 on potentiaalinen molekyyli kraniosynostoosin hoitoon. Toiveena on, että sen avulla voitaisiin estää kallon saumojen uudelleenluutuminen kraniosynostoosin kirurgisen hoidon jälkeen.

Ani Lakoma, Apollonia

Lähde: Nieminen P, Morgan NV, Fenwick AL, Parmanen S, Veistinen L, Mikkola ML, et al. Inactivation of IL11 Signaling Causes Craniosynostosis, Delayed Tooth Eruption, and Supernumerary Teeth. Am J Hum Genet 2011; 89: 67-81.