Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Yhdeksikkö voi yllättää

Yhdeksikkö voi yllättää

Viisaudenhampaan poistoa suunniteltaessa saattaa kaarelta toisinaan löytyä myös yhdeksäs hammas. Neljäs molaari on usein muita hampaita pienempi.

Retrospektiivinen tutkimus tehtiin Misawassa, Yhdysvaltojen japanilaisessa ilmatukikohdassa. Tutkimuksessa tutkittiin hoitotiedot ja panoraamatomografiat 409 potilaalta, jotka oli ohjattu viisaudenhammaskonsultaatioon. Tutkimukseen valikoitiin vähintään 18-vuotiaat potilaat, joilta ei ollut aiemmin poistettu viisaudenhampaita.  Heistä 65 % oli miehiä ja 35 % naisia.

Yksi tai useampi neljäs molaari todettiin 2,2 %:lla tutkituista. Tässä tutkimuksessa miehillä ja naisilla todettiin yhtä paljon neljänsiä molaareita, vaikka aiemmissa tutkimuksissa niiden on todettu olevan miehillä yleisempiä (2:1–5:1). Yhdeksiköt olivat tilastollisesti merkitsevästi yleisempiä mustilla (6,4 %) kuin valkoisilla (0,9 %) (p<0,005). Ne sijaitsivat useammin ylä- (78 %) kuin alaleuassa (22 %), mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Useimmin yhdeksikkö(-jä) oli vain toisella puolella leukaa. Yläleuan yhdeksiköt olivat tyypillisesti tappimaisia ja pienikokoisia, kun taas alaleuassa sijainneet muistuttivat muodoltaan enemmän pienikokoisia viisaudenhampaita. Kaikki todetut yhdeksiköt olivat kokonaan luun sisässä.

Kokonaan puhkeamattomien neljänsien molaarien poistoindikaatiot ovat samat kuin puhkeamattomien viisaudenhampaidenkin. Neljännet molaarit on hyvä poistaa viereisen viisaudenhampaan poiston yhteydessä, mikäli poiston hyöty arvioidaan riskejä suuremmaksi. Yksi mahdollinen riski neljänsien molaarien poistossa on hampaan joutuminen infratemporaalifossaan tai poskionteloon poiston yhteydessä, varsinkin, jos distaalinen luukerros on ohut. Varovaisuus on paikallaan erityisesti yhdeksikön poistossa, koska hammas on hyvin takana ja muita hampaita ylempänä. Hampaan tavanomaisesta poikkeava muoto ja huono näkyvyys voi tehdä poistosta vaikean.

Ani Lakoma, Apollonia

Lähde: Shahzad KM, Roth LE. Prevalence and Management of Fourth Molars: A Retrospective Study and Literature Review. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Jul 28. [Epub ahead of print]