Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kyytiä median terveysihanteille

Kyytiä median terveysihanteille

Joukkoviestinten tiedejutuissa keskiluokkainen menestyjä kuvataan usein rationaalisesti terveyttä tavoittelevana toimijana. Onko tällaisen ihanteeseen pyrkimisestä enemmän haittaa kuin hyötyä? pohtii FL Vienna Setälä-Pynnönen väitöstutkimuksessaan.

Setälä-Pynnönen lähestyy terveysjournalismia "ihminen edellä".
– Kenen hyvää palvelee elämästä, terveydestä ja tieteestä puhuva laatumedia, joka kehottaa suhtautumaan elämään suorituskyvyn normin ja etuhampaiden estetiikan kautta? hän kysyy.
– Mikä yhteys suorituskeskeisellä arvokulttuurilla on isoihin kansanterveysongelmiin?

Evoluutiobiologiaa ja genetiikkaa opiskellut viestinnän tutkija ei hylkää luonnontieteellistä taustaansa. Evoluutioteoria kulkee pohdinnoissa mukana itsestäänselvyytenä, jonka merkitystä ei tarvitse erikseen korostaa.

Setälä-Pynnönen kuitenkin kyseenalaistaa median tavan tarjota tieteen saavutuksia – kuten teknologisia mittareita ja geenitietoa – ratkaisuksi ongelmiin, joihin apu voisi löytyä inhimillisen epätäydellisyyden hyväksyvistä ihmissuhteista.
Hän muistuttaa, ettei tiede tarjoa absoluuttisia totuuksia. Terveyden tavoittelussa tieteelle asetetaan sellaisia odotuksia, joihin se ei pysty vastaamaan.
Ymmärrys ihmisen kehitys- ja evoluutiobiologiasta jää mediassa myös usein vajaaksi.
– Oletetaan, että ihmisen terveyskäyttäytyminen on tahdonalaista, mutta luonteenpiirteissä ei nähdä muutospotentiaalia.

Tiina Lautala, Hammaslääkärilehti 3/2015

Lähde: Setälä-Pynnönen V. Tiedejournalismi inhimillisen epävarmuuden palveluksessa. Tutkimus suomalaisen joukkoviestinnän tiedepuheesta, terveyskäsityksestä ja ihmiskuvasta. Väitöstilaisuus pidettiin Helsingin yliopistossa 24.1.2015.