Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kotihoidon työntekijät kaipaavat lisäkoulutusta suunhoidosta

Kotihoidon työntekijät kaipaavat lisäkoulutusta suunhoidosta

Kotihoidon työntekijät kaipaavat lisäkoulutusta suunhoidosta

26.10.2018 klo 10:00
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock-hampaat_lasissa.jpg

Monet kotona asuvat ikäihmiset tarvitsevat suunhoitoon apua kotihoidon ammattilaisilta. Kotihoidon työntekijöiden tietotaito ja aktiivisuus suun omahoidon tukemisessa ovatkin tärkeitä näiden vanhusten suunterveyden kannalta. Tutkimuksen mukaan kotihoidon työntekijöiden suunterveysosaaminen on hyvällä tasolla, mutta lisäkoulutukselle olisi kysyntää.

Suomalaistutkimuksessa selvitettiin ikäihmisiä hoitavan kotihoidon henkilökunnan tietoja, opittuja taitoja ja toimintaa suun omahoidon tukemisessa. Kyselytutkimukseen vastasi 115 kotihoidon työntekijää (vastausprosentti 25 %), joista suurin osa oli lähihoitajia. Tutkijat huomauttavat, että vastausprosentti jäi suhteellisen pieneksi, mikä on huomioitava tuloksia tulkittaessa.

Noin puolet kotihoidon työntekijöistä puhdisti asiakkaiden hampaat tai muistutti hampaiden puhdistamisesta päivittäin tai joitakin kertoja viikossa. Asiaan kiinnitettiin huomiota etenkin kotihoidon aamu- ja iltakäynneillä. Iäkkäämmät työntekijät ohjasivat enemmän potilaita hampaiden harjauksessa kuin nuoremmat työntekijät.

Kotihoidon henkilökunta osasi myös vastata pääsääntöisesti oikein kysyttäessä, miten neuvoa kuivasta suusta kärsivää asiakasta, mitkä juomat ovat hyviä janojuomiksi tai miten suuta tulisi hoitaa. Osaaminen oli heikointa liittyen kuivan suun hoitoon. Esimerkiksi vain 40 % neuvoisi asiakasta, jolla oli kuivan suun ongelmaa, ottamaan yhteyttä hammaslääkäriin.

Tutkimuksen mukaan kotihoidon henkilökunnan proteesihygieniaan liittyvä osaaminen oli pääsääntöisesti hyvällä tasolla, ja työntekijät pystyivät mielestään avustamaan hyvin proteesien hoidossa sekä suun pintojen puhdistamisessa erilaisten proteesien alta. Kuitenkin vain puolet vastanneista ehdotti hammasharjan ja nestemäisen saippuan käyttöä proteesien puhdistamisessa.

Kaikkiaan 2/3 vastanneista kertoi saaneensa koulutusta suun terveydenhoidosta, mutta puolet koki tarvitsevansa lisäkoulutusta erityisesti suun omahoidosta. Lähes puolet työntekijöistä koki osaavansa ohjata asiakkaita suunhoidossa vähintäänkin kohtalaisesti. Epävarmuutta oli eniten siinä, kuinka ohjeistaa hammasvälien puhdistamisessa. Nuoret ja vähemmän aikaa työskennelleet olivat aktiivisempia suun omahoidon ohjeistamisessa kuin pidempään palvelleet, mutta kokivat tarvitsevansa enemmän lisäkoulutusta. Tutkimuksen mukaan työntekijät eivät osannet ohjata asiakkaita riittävästi kuivan suun hoidossa tai syömisvaikeuksien ja kivun kanssa.

Tutkijat toteavat, että kotihoidon henkilökunta tarvitsisi lisää tietoa ja koulutusta iäkkäiden suunhoidon erityistarpeista. Suun omahoidon opastuksen ja tukemisen tarve on suuri, kun yhä useampi ikäihminen asuu kotonaan.

Lähde: Salmi R, Tolvanen M, Suhonen R, Lahti S, Närhi T. Knowledge, perceived skills and activities of nursing staff to support oral home care among older domiciliary care clients. Scand J Caring Sci. Julkaistu verkossa 25.4.2018.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: