Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kotihoitajille lisää osaamista ikäihmisten suunterveydestä

Kotihoitajille lisää osaamista ikäihmisten suunterveydestä

Kotihoitajille lisää osaamista ikäihmisten suunterveydestä

10.12.2021 klo 08:00
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/taru-aro-web.jpg

Kotihoidon työntekijöiden osaamisessa on yhä puutteita, ja koulutusta on tarjolla vähän. Lisäksi kotihoitajat kokivat, että aikaa suunhoitoon ei ole riittävästi, kertoo Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kotihoitajille tehty tutkimus. Interventiotutkimukseen kutsuttiin kaikki hoitajat (n = 42), joista 18 osallistui. Hoitajat saivat täytettäväkseen kyselylomakkeen ennen ja jälkeen koulutuksen.

– Suun omahoidon opastuksen ja tuen tarve on kasvanut, kun yhä useampi ikäihminen asuu yhä pidempään kotonaan kotihoidon avustuksella. Iäkkäillä on usein vaikeuksia pitää yllä riittävää suuhygieniaa sekä järjestää tarvittavia hammaslääkärikäyntejä, tiivistää tutkimuksen taustoja HLL Taru Aro.

Aiemman tutkimuksen perusteella kotihoitajat uskoivat suun sairauksien ehkäisyyn ja siihen, että hampaat voidaan säilyttää ikääntyessä. Suurin osa ymmärsi, että hampaiden reikiintymistä voidaan ehkäistä harjaamalla, mutta he olivat epävarmoja siitä, miten suun limakalvosairauksia hoidetaan. Monen kohdalla myös luottamus omaan kykyyn hallita hoidettavan suun sairauksia oli heikko.

Avuksi uusi mittari

Hoitajille järjestettiin tutkimuksen alussa koulutusta suunterveydestä, ikääntyneiden yleisimmistä suun ongelmista ja suunterveyden vaikutuksista yleisterveyteen. He saivat myös itse harjoitella suunhoitoa malleilla ja toistensa suussa.

– Tavoitteena oli lisätä tietoa ja vahvistaa hoitajien minäpystyvyyttä ikääntyneiden suunhoitoon liittyen. Tutkimuksen avulla tähän saatiin kehitettyä uusi mittari, Aro kertoo.

Tulosten mukaan hoitajien minäpystyvyys lisääntyi, haasteet pääasiassa vähenivät ja tietämys suunhoidosta kasvoi koulutuksen jälkeen.
Tutkimuksessa tuli esille myös kehitysidea suunhoidon lisäämisestä mukaan kotihoidon palvelusuunnitelmaan.

Kotihoitajien osaaminen ja aktiivisuus suun omahoidon tukemisessa ovat tärkeitä ikäihmisten suunterveydelle. Huono suuhygienia lisää suu- ja yleissairauksien riskiä. Päivittäinen suunterveydestä huolehtiminen parantaa myös ikäihmisen ravitsemusta ja elämänlaatua.

Kotihoidon piirissä olevien määrä kasvaa jatkossa, joten on tärkeä saada suun hoidossa avustaminen osaksi kotihoidon päivittäisiä hoitotoimenpiteitä.

HLL Taru Aro: Kotihoitajien rooli ikääntyneiden suun terveyden edistämisessä, Hammaslääkäripäivät 12.11.2021.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Anu Tilander
Pääkategoria: