Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Laserista ei lisätehoa parodontiitin hoitoon

Laserista ei lisätehoa parodontiitin hoitoon

Laserista on tullut hyvä hoitovaihtoehto moniin pehmytkudostoimenpiteisiin. Laserin käyttöä parodontiitin hoidossa on ehdotettu, mutta tässä tutkimuksessa vesijäähdytteisen Nd:YAG-laserin käyttö supra- ja subgingivaalisen biofilmin poistamisen jälkeen ei tuonut lisäetua.

Aiemmissa tutkimuksissa Nd:YAG-laser on osoittautunut toimivaksi keskivaikean parodontiitin hoidossa syventyneiden taskujen taskuepiteelin poistamiseen. Sen lisäksi sillä on osoitettu olevan bakteriosidinen vaikutus. Vaikka tutkimustietoa on niukasti, Nd:YAG-laser näyttäisi olevan parodontaali-inflammaatioparametrien perusteella verrattavissa depurointiin. Tutkijat ovat myös suositelleet Nd:YAG-laserin käyttöä depuraation lisäksi. Nykytiedon valossa Nd:YAG-laser voisi olla depuroinnin veroinen subgingivaalisen bakteeritason alentamiseen kroonisen parodontiitin hoidossa. Se ei kuitenkaan sovellu juuren pinnan tasoittamiseen tai hammaskiven poistoon.

19 keskivaikeaa tai vaikeaa yleistynyttä parodontiittia sairastavaa potilasta osallistui tutkimukseen, jonka tarkoituksena oli selvittää, saadaanko käyttämällä Nd:YAG-laserhoitoa depuraation lisänä parempia kliinisiä hoitotuloksia, miten Nd:YAG-laserin käyttö vaikuttaa subgingivaalisten mikrobien määrään, ja miten potilaat kokevat hoidon ja sen jälkituntemukset. 

Plakki-indeksi, ientaskujen syvyys ja verenvuoto mitattaessa (BOP) tutkittiin ennen hoitoa ja kolmen kuukauden kuluttua hoidosta. Depuraatio tehtiin käsi- ja ultraääni-instrumentein. Välittömästi sen jälkeen satunnaisesti valittujen leukaneljännesten kaikki 4 mm ja sitä syvemmät taskut käsiteltiin Nd:YAG-laserilla. Laserhoidetun alueen vastakkainen leukaneljännes toimi kontrollina. Kustakin neljänneksestä otettiin mikrobinäyte ennen hoitoa, välittömästi instrumentoinnin jälkeen ja 3 kk hoidon jälkeen.

Kontrollikäynnillä kliinisten parametrien todettiin kohentuneen molemmissa ryhmissä. Kliiniset erot hoitomuotojen välisissä tuloksissa olivat pieniä eivätkä tilastollisesti merkitseviä. Välittömästi instrumentoinnin jälkeen molemmissa ryhmissä mikrobimäärät olivat lähtötasoa alhaisemmat, mutta ryhmien välillä ei ollut eroa. Kolmen kuukauden seurannan jälkeen mikrobitasot eivät eronneet lähtötasosta kummassakaan ryhmässä. Mikrobilöydökset tukevat kliinisiä tuloksia.

Potilaat täyttivät kyselylomakkeen heti hoidon jälkeen ja päivittäin seuraavien kuuden päivän aikana. Kyselyllä kartoitettiin kivun tuntemusta, turvotusta, ienverenvuotoa ja hampaiden herkkyyttä. Hoidon jälkeistä kipua oli ensimmäisten kolmen päivän aikana enemmän Nd:YAG-laserhoidon jälkeen: he käyttivät kolme kertaa enemmän särkylääkkeitä. Muissa vastauksissa ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa.

Kirjoittajat pohtivat, että on vaikea osoittaa lisätehoa depurointiin nähden, joka itsessään on tehokas ja hyvä hoitomuoto. Lisäksi se, että tutkittavien enemmistö oli entisiä tupakoitsijoita, saattoi vaikuttaa tulokseen aliarvioimalla Nd:YAG-laserin vaikutusta.

Ani Lakoma, Apollonia

Lähde: Slot DE, Kranendonk AA, Van der Reijden WA, Van Winkelhoff AJ, Rosema NAM, Schulein WH et al. Adjunctive effect of a water-cooled Nd:YAG laser in the treatment of chronic periodontitis. J Clin Periodontol 2011; doi: 10.1111/j.1600-051X.2010.01695.x.