Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Lasten anestesiahammashoidon tarve kasvussa

Lasten anestesiahammashoidon tarve kasvussa

Tuoreen tutkimuksen mukaan terveiden, yhteistyökyvyttömien lasten anestesiahammashoidon tarve on lisääntynyt viimeisten viiden vuoden aikana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Lasten hammashoitoon erikoistuvan hammaslääkäri Tarja Haukiojan tutkimus osoitti, että kaikissa muissa paitsi alle 2-vuotiaiden ikäluokassa anestesiahammashoidon tarve on kasvanut selvästi vuosina 2008·2012 · ja erityisesti perusterveiden, yhteistyökyvyttömien lasten kohdalla.

Tutkimuksessa oli mukana 287 Tays:ssa anestesiassa hoidetun alle 10-vuotiaan lapsen potilasasiakirjamerkinnät ja lähetteet vuosilta 2008·2012. Lapsista 195 oli perusterveitä ja 92 yleissairaudesta tai kehitysviiveestä kärsiviä lapsia. Kaikkiaan 14 % anestesiahammashoidoista oli ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta, ja näiden lasten hoitotoimenpidetiedot eivät olleet mukana aineistossa.

Viidenneksellä lapsista ei oltu päästy tekemään edes tutkimusta perusterveydenhoidon puolella. 5·10-vuotiaiden lasten kohdalla eniten oli kasvanut sellaisten lasten määrä, joiden kohdalla aloitettua hoitoa ei oltu saatu vietyä loppuun. 0·4-vuotiaiden osalta muutokset olivat sattumanvaraisia 2008·2012. Lisätutkimusta tarvittaisiin selvittämään, onko taustalla esim. lisääntynyt hammashoitopelko.

Syynä hoitoon lähettämisessä oli ensisijaisesti suuri hoidontarve ja lisäksi särky ja infektio. Tutkimuksen mukaan anestesiassa hoidettavien hampaiden määrä oli lisääntynyt lapsilla keskimäärin yli kolmesta hampaasta (2008) yli kuuteen hampaaseen (2012). Perusterveiden lasten joukossa molemmissa ikäryhmissä hoidettavia hampaita oli 2012 jopa kahdeksan.
– Näyttäisi siltä, että karies on polarisoitunut ja hoitoon tulevilla lapsilla on hoidettavia hampaita entistä enemmän, Haukioja toteaa.

Haukioja suosittelee lasten lähettämistä hoitoketjussa eteenpäin aikaisemmin, eikä vasta siinä vaiheessa, kun vaaditaan jo todella radikaalia hoitoa ja joudutaan usein poistoihin.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 7/2013

Lähde: Erikoistuvan hammaslääkärin Tarja Haukiojan  luento Onko lasten narkoosihammashoidon tarve kasvanut ja miksi? Lasten hammashoidon jaoston Rakkaudesta pediatriaan -seminaarissa Tampereella 19.4.2013.