Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Leukanivel voi paljastaa lastenreuman

Leukanivel voi paljastaa lastenreuman

Leukanivel voi olla ensimmäinen ja ainoa sairastuva nivel lastenreumassa.

Lapsen yli 6 viikkoa jatkunut niveltulehdus, jolle ei ole muuta spesifiä selitystä, diagnosoidaan lastenreumaksi. Lastenreumaa on seitsemää alatyyppiä, joten oireetkin voivat olla monenlaisia. Usein potilas on leikki- tai teini-ikäinen tyttö. Kipu ei ole tyypillisin oire, vaan nivelen turvotus ja jäykkyys erityisesti levon jälkeen. Alle 5 prosentilla lapsista on aikuisreuman kaltainen seropositiivinen polyartriitti. Yleisimmät lastenreumatyypit ovat oligoartriitti ja seronegatiivinen polyartriitti, joissa myös leukanivel sairastuu usein.

Jos lapsen suu ei aukea kunnolla, kasvoissa on epäsymmetriaa ja leuka aukeaa vinoon, voi syynä olla tulehtunut leukanivel. Leukanivelsynoviitti oireilee myös kipuna kovaa ruokaa purtaessa ja leuan rahinana artriitin jälkitilana. Lastenreuma puhkeaa usein samaan aikaan leukanivelen kiihkeimmän kasvun kanssa, jolloin vauriotkin voivat näkyä nopeasti.
· Leukanivel on kovin haavoittuvainen, sillä tässä nivelessä nivel- ja kasvurusto sijaitsevat päällekkäin,  lastentautien erikoislääkäri Johanna Kärki muistuttaa.

Oireita havaittaessa lapsi tulee lähettää kuvattavaksi ja ohjata lastenpoliklinikalle. Hammaslääkärin tehtävänä on seurata ja hoitaa purentaa, tarkkailla jo syntyneitä vaurioita nivelessä sekä aktivoida leuan kasvua olemassa olevassa aikaikkunassa. Kärki korostaa myös, että hoito vaatii aina hyvää yhteistyötä.

Jopa kolmanneksella lastenreumapotilaista voi olla infektioriskiä kasvattava biologinen lääkitys. Kärki kehottaakin hammaslääkäreitä konsultoimaan hoitavaa lääkäriä isompaa toimenpidettä suunniteltaessa. Suuremmat hoitotoimenpiteen on hyvä aikatauluttaa useamman viikon päähän biologisen lääkkeen injektoinnista. Myös ennen oikomiskojeiden asennusta tulee aikatauluja suunnitella yhdessä reumatologin kanssa ja selvittää leukanivelen seurantakuvaustarve.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 9/2013

Lähde: Lastentautien erikoislääkäri Johanna Kärjen luento "Lastenreuman erityispiirteet" TKHLY:n kesäluentopäivillä 12.6.2013.