Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Puuduttavasta nenäsuihkeesta apua pelkopotilaille

Puuduttavasta nenäsuihkeesta apua pelkopotilaille

Puudutusaineen annostelu injektiona voi aiheuttaa infektioriskin, olla tehoton ja herättää potilaissa pelkoa. Yhdysvaltalaistutkimuksessa verrattiin nenäsuihkeena annettavan puudutusaineen (tetrakaiinioksimetatsoliini) tehoa ja turvallisuutta perinteiseen, ruiskeena annosteltavaan puudutusaineeseen (lidokaiini-adrenaliini) yläleuan hampaistossa.

Toisen vaiheen kliiniseen tutkimukseen osallistui 45 koehenkilöä, joista 30:lle annettiin tutkittavan nenäsuihkeen lisäksi lumeinjektio, ja 15:lle lidokaiini-injektio sekä suolavettä suihkeena sieraimiin.
Tutkimuksessa mittareina olivat mm. lisäanestesian tarve ja kipu. Uudenlaisella nenäsuihkeella hoidetuista potilaista 83,3 % ei tarvinnut lisäanestesiaa. Puudutussuihke näytti tehoavan merkitsevästi paremmin kuin lumevalmiste.

Puudutusaineen annostelulla nenäsuihkeena näyttäisi olevan suurimmalla osalla potilaista saavutettavissa riittävä ja turvallinen anestesia hoidettaessa yläleuan hampaistoa. Tutkimusta jatketaan kolmanteen vaiheeseen.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 10/2013

Lähde: S.G. Ciancio, M.C. Hutcheson, F. Ayoub, E.A. Pantera, Jr., C.T. Pantera, D.A. Garlapo, B.D. Sobieraj, and S.A. Almubarak. Safety and Efficacy of a Novel Nasal Spray for Maxillary Dental Anesthesia. J Dent Res. 2013; 92: S43·S48.