Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Luottavatko valmistuvat opiskelijat kliinisiin taitoihinsa?

Luottavatko valmistuvat opiskelijat kliinisiin taitoihinsa?

Britteinsaarilla selvitettiin, millainen luottamus valmistuvilla opiskelijoilla on kliinisiin taitoihinsa, kun opetusohjelmissa on vain rajallinen määrä mahdollisuus opettaa eri toimenpiteitä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää viimeisen vuoden hammaslääkäriopiskelijoiden itse arvioitua itseluottamusta hammaslääketieteellisissä toimenpiteissä, joita tyypillisesti tehdään perusterveydenhuollossa Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena.

Kyselylomake jaettiin kaikille 61 viimeisen vuoden opiskelijalle Cardiffin ja 34 Corkin yliopistoissa. Lomake sisälsi kysymyksiä liittyen vastaajien itseluottamukseen erilaisten rutiininomaisten kliinisten toimenpiteiden suorittamisessa, käyttäen 5-portaista asteikkoa (1=erittäin vähän, 5=erittäin paljon).

Vastausprosentiksi muodostui 74 %. Suurinta itseluottamusta tunnettiin hammaskiven poistamisessa (4,61), pinnoittamisessa (4,54) ja suuhygieniaohjeiden antamisessa (4,51). Vähiten opiskelijat luottivat taitoihinsa teräskruunun asettamisessa (2,83), vitaalissa hampaiden valkaisussa (2,39) ja kirurgisissa hampaanpoistoissa (2,26).

Opiskelijoilla oli luonnollisesti eniten itseluottamusta samoissa toimenpiteissä, joissa heillä oli eniten kliinistä kokemusta. Opiskelijoilla oli vähiten itseluottamusta monimutkaisten toimenpiteiden suorittamisessa ja niissä, joista heillä oli vähiten kliinistä kokemusta.

Tutkijat huomauttavat tutkineensa itseluottamusta eivätkä osaamista. Vaikkakin osaaminen on kliinisen työn kannalta tärkeämpää, ei pidä aliarvioida itseluottamuksen merkitystä osaamisen ja esimerkiksi työtyytyväisyyden saavuttamisessa. Lisäämällä kliinisen opetuksen määrää monimutkaisten toimenpiteiden osalta voisi tutkijoiden mukaan auttaa opiskelijoita kartuttamaan itseluottamusta näillä alueilla. Lisäksi tutkijat kannustavat yliopistoja seuraamaan opiskelijoiden itseluottamusta kliinisissä toimenpiteissä, jotta voitaisiin puuttua itseluottamuksen puutteeseen jo opiskeluaikana.

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: Honey J, Lynch C. D, Burke F. M, Gilmour A. S. M. Ready for practice? A study of confidence levels of final year dental students at Cardiff University and University College Cork. Eur J Dent Educ 2011; 15: 98–103.