Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Tutkimustyö lisää opiskelijoiden valmiuksia

Tutkimustyö lisää opiskelijoiden valmiuksia

Korkeakoulutuksen tulisi rohkaista kehittämään opiskelutapoja, kuten kriittistä ajattelua, itseohjautuvaa opiskelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Opiskelijoiden tutkimusprojektit niiden kehittäjinä ovat olennainen osa myös hammaslääketieteen opintoja.

Istanbulin yliopiston hammaslääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat perustivat vuonna 1992 tutkimuskerhon. Uudet opiskelijat saavat halutessaan liittyä siihen ja tehdä tutkimustyötä perusopintojensa ohella. Tutkimuksessa haluttiin selvittää jäsenyyden vaikutusta opiskelijoiden mielipiteisiin tutkimustyöstä ja heidän menestymiseensä ennen ja jälkeen valmistumisen.

Tutkimuksessa 93 jäsentä täytti kyselykaavakkeen, jolla pyrittiin selvittämään heidän mielipiteitään. Vastaajat arvioivat kantansa viisiportaisen Likert-asteikon mukaan. Khiin neliötestiä käytettiin osuuksien vertailuun, ja t-testiä ryhmien keskiarvojen vertailuun.

Yhteisön jäsenten opiskelumenestys oli muita parempaa, kun sitä mitattiin kumulatiivisella arvosanojen keskiarvolla. Väittämien perusteella he olivat oppineet käyttämään arkistoja retrospektiiviseen tutkimukseen sekä esittämään työnsä tuloksia yleisölle. He työskentelivät mielestään enemmän, koska tutkimustyö oli vapaaehtoista ja kokivat suhteensa laitoksen henkilökuntaan parantuneen. Tutkimustyö opiskeluaikana innosti heitä jatkamaan tutkimista myös valmistuttuaan. Osa opiskelijoista halusi jatkaa akateemisessa maailmassa valmistumisensa jälkeen ja pyrkivät opetustehtäviin, mutta opettamaan päässeiden ryhmässä yhteisön jäsenten ja muiden välillä ei ollut eroa.

Kirjoittajat toteavat, että opiskelijavetoiset tutkimusprojektit ovat olennaisia akateemisen hammaslääketieteen tulevaisuudelle. Heidän mukaansa koulutukseen tulisi sisällyttää enemmän tutkimustyötä.

Ani Lakoma, Apollonia

Lähde: Guven Y, Uysal O. The importance of student research projects in dental education. Eur J Dent Educ 2011; 15: 90–7.