Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Lyhyt probioottikuuri ei vaikuta plakin hapontuottoon

Lyhyt probioottikuuri ei vaikuta plakin hapontuottoon

Onko probioottien vaikutus suunterveyteen plus- vai miinusmerkkinen? Miten maitohappobakteerit toimivat suun monimutkaisessa ekosysteemissä? Nämä kysymykset ovat yhä ajankohtaisempia probioottien käytön lisääntyessä. Uuden tutkimuksen mukaan probiootit eivät vaikuta plakin kykyyn muodostaa happoa hampaan pinnalle.

Turun yliopistossa tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa haluttiin selvittää probioottien vaikutusta plakin hapontuottoon ja mikrobistoon. Tutkimuksessa lähdettiin olettamuksesta, ettei probiooteilla ole vaikutusta plakin kykyyn tuottaa happoa.

Satunnaistetussa tutkimuksessa koehenkilöt söivät kahdesti päivässä kahden viikon ajan vuorotellen joko Lactobacillus rhamnosus GG:tä tai Lactobacillus reuteria. Kullakin 13 vapaaehtoisesta oli mutans streptokokkibakteereja syljessä. Koehenkilöiltä tutkittiin supragingivaalinen plakki ennen ja jälkeen probioottikuurien. Kerätyistä plakkinäytteistä tutkittiin plakin hapontuottoa ja mutans streptokokkibakteerien sekä laktobasillien määrä. Probioottien sitoutumista plakkiin analysoitiin PCR-menetelmällä.

Tutkimustulos vahvisti nollahypoteesin, jonka mukaan lyhytaikainen probioottialtistus valituilla maitohappobakteereilla ei vaikuttanut plakin haponmuodostuskykyyn tai mutans streptokokkibakteerien määrään plakissa. Useilta koehenkilöiltä löytyi vähän laktobasilleja probioottijaksojen jälkeen. Lactobacillus reuterin käyttö lisäsi tilastollisesti merkitsevästi laktobasillien määrää plakissa. Kuitenkin vain kahdella koehenkilöllä laktobasillien määrä nousi matalasta korkeaksi. Lactobacillus rhamnosus GG ei puolestaan aiheuttanut muutosta laktobasillien määrässä.

Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että maitohappobakteerit voisivat olla hyödyksi hampaille muun muassa vähentämällä kariogeenisten mutans streptokokkien määrää plakissa. Toisaalta kaupalliset probiootit ovat hyviä hapontuottajia, jolloin ne voisivat lisätä hammasplakin hapontuottoa sokereista. Nyt tehty tutkimus osoitti kahden tutkitun probiootin vaikutukset suunterveyteen vähäisiksi. Tutkijat kuitenkin korostavat, että tutkimustietoa probioottien turvallisuudesta tarvitaan lisääntyvässä määrin.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 10/2012

Lähde: Marttinen A, Haukioja A, Karjalainen S, Nylund L, Satokari R, Öhman C, Holgerson P, Twetman S, Söderling E. Short-term consumption of probiotic lactobasilli has no effect on acid production of supragingival plague. Clin Oral Invest. 2012; 16: 797–803.