Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Mitä tulevaisuudessa hoidetaan julkisin varoin?

Mitä tulevaisuudessa hoidetaan julkisin varoin?

Siihen, mitä toimenpiteitä kuuluu julkisesti rahoitettavaan palveluvalikoimaan tulevaisuudessa, tulee ottamaan kantaa vuosi sitten toimintansa aloittanut Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto.

Neuvoston työn lähtökohtana ovat nykyisin sovellettavat terveydenhuoltopalveluiden linjaukset sekä tärkeimmät Käypä hoito- ja HALO-suositukset. Määrittelytyö täydentää ja täsmentää palveluvalikoimaa.
· Tavoitteena on, että käytetään vaikuttaviksi todettuja, turvallisia ja kustannuksiltaan hyväksyttyjä menetelmiä, sanoo neuvoston suun terveydenhuollon jaoston puheenjohtaja, Kirkkonummen terveyspalvelujohtaja, johtava hammaslääkäri Taina Remes-Lyly.

Kun palveluvalikoimaneuvosto vastedes määrittelee palveluvalikoiman, potilaat tulevat yhdenvertaiseen asemaan eri puolilla Suomea. Epävarmaa vielä on, tuleeko palveluvalikoiman määrittelyn periaatteisiin kuulumaan sairauden vakavuus.
· Kustannusvaikuttavuus on vain yksi asiaan vaikuttava osatekijä, Remes-Lyly muistuttaa.
· Kustannukset eivät yksinään voi olla peruste esimerkiksi sille, ettei jotain tiettyä hoitomuotoa oteta käyttöön.

Palveluvalikomaneuvoston suositukset tullaan julkaisemaan ensin neuvoston verkkosivuilla luonnoksina. Remes-Lyly kehottaa hammaslääkäreitä kommentoimaan näitä luonnoksia.
· Palveluvalikoiman määrittely on jatkuvasti täydentyvää ja päivittyvää toimintaa.

Tiina Lautala, Hammaslääkärilehti 11/2015

Lähde:: Taina Remes-Lylyn luento ”Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto”. Apollonian Kansanterveysjaoston XLII kesäseminaari 10.·11.9.2015, Turku.