Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Yksilöllistetty suun hoito kulman takana

Yksilöllistetty suun hoito kulman takana

Yksilön ainutlaatuiseen perimään, ympäristötekijöihin ja kliiniseen tilanteeseen perustuva sairauksien yksilöllistetty hoito on ottanut valtavia teknisiä harppauksia viimeisten vuosien aikana. Ihmisen perimän sekvensointi, regeneratiivinen lääketiede, kuvantaminen ja tietotekniset sovellukset ovat tuoneet molekyylitason diagnostiikan ja hoidon kliinikoiden ulottuville.

Yksilöllistetyn hoidon mahdollisuuksia on tutkittu hammaslääketieteenkin puolella esim. pään ja kaulan levyepiteelikarsinoomien hoidossa, geneettiseen vaihteluun perustuvassa kipulääkkeiden annostelussa ja useita suun patogeenejä sekvensoimalla. Myös suun biomarkkereista voidaan odottaa olevan tulevaisuudessa apua kliinisessä työssä.

Tutkimustulosten ja hoitotyön välinen matka lyhenee, mutta haasteena ovat yhä mm. tutkimustulosten soveltaminen kliinisessä työssä, hoidon kustannukset ja saatavuus sekä asenteet.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 10/2013

Lähde: I. Garcia, R. Kuska, and M.J. Somerman. Expanding the Foundation for Personalized Medicine: Implications and Challenges for Dentistry. J Dent Res. 2013; 92: S3·S10.