Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Parodontiitti on riski yleisterveydelle

Parodontiitti on riski yleisterveydelle

Parodontiitin voi ajatella olevan systeeminen sairaus. Hammaslääkäripäivillä dosentti Susanna Paju kokosi yhteen tutkimustuloksia, joissa oli löydetty assosiaatioita parodontiitin ja eri sairauksien välillä.

Parodontiitin systeeminen vaikutus näkyy siten, että seerumin tulehduksen merkkiaineet, kuten CRP, ovat koholla. Systeemiset vasta-aineet parodontiitin patogeeneille ovat kohonneet aivohalvauksessa sekä sepelvaltimotaudissa. Parodontiitin patogeenien DNA:ta on löydetty verisuonten seinämistä. Joissain tutkimuksissa on havaittu, että seinämissä on ollut myös eläviä bakteereja. Parodontiitin on havaittu liittyvän myös kolesteroliin; lievään hyperkolesterolemiaan, triglyseridemiaan sekä HDL:n, ”hyvän kolesterolin” anti-aterogeenisen vaikutuksen heikentymiseen. Parodontaalihoito voi laskea systolista verenpainetta, CRP:tä, kokonaiskolesterolia, LDL:ää ja systeemisiä tulehdusmarkkereita.  Hoidolla voidaan myös nostaa HDL:n pitoisuutta ja parantaa sen anti-aterogeenistä vaikutusta ja verisuonten seinämien toimintaa.

Parodontiitti ja diabetes assosioituvat sitä kautta, että parodontiittipotilaan kohonneet Gram-negatiiviset bakteerit ja inflammaatiomarkkerit vaikuttavat sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan. Erityisesti parodontiumin avohaava on hankala diabeetikoille suuremman tulehdusherkkyyden ja heikomman haavan paranemisen takia. Korkea verensokeri vahingoittaa hiussuonia ja valtimoita, jolloin diabeteksen komplikaatioiden riski kasvaa. Diabetespotilaan parodontiitti on tärkeää hoitaa, koska sen avulla voidaan parantaa glykeemistä kontrollia, joskaan näin ei välttämättä aina tapahdu. Hoidolla myös ehkäistään diabeteksen liitännäissairauksia.

Parodontiitti voi olla riski keskenmenolle, ennenaikaiselle synnytykselle, keskosuudelle ja alhaiselle syntymäpainolle. Parodontaalihoito raskauden aikana on turvallista. Uusimpien tutkimusten mukaan onnistunut parodontaalihoito vähentää raskauskomplikaatioiden riskiä.

Muutamissa tutkimuksissa on osoitettu parodontiitin ja alveoliluukadon assosioituvan metaboliseen oireyhtymään. Lisäksi parodontiitti voi olla riski keuhkoahtaumataudille ja keuhkokuumeelle. Suuhygienian parantaminen vähentää keuhkokuumejaksoja erityisesti laitoshoidossa olevilla riskipotilailla.

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: Dosentti Susanna Pajun luento ”Onko parodontiitti riski yleisterveydelle? – kun poisto on paras hoito” Hammaslääkäripäivillä 11.11.2010.