Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Peri-implantiittiin liittyvä luun menetys voi nopeutua ajan myötä

Peri-implantiittiin liittyvä luun menetys voi nopeutua ajan myötä

Peri-implantiitti on kasvava ongelma, jonka vakavuutta ei ole erityisesti tutkittu. Ruotsalaisessa tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää peri-implantiittiin liittyvän alveoliluukadon vakavuutta ja etenemisen mallia.

Tutkimuksessa analysoitiin suunsisäiset röntgenkuvat  182 koehenkilöltä, ja luutaso mitattiin 419 implantista, joissa oli ollut alveoliluukatoa aiemmin. Kaikki röntgenkuvat yhden vuoden seurannasta tutkimuksen loppuun (5–23 v) analysoitiin. Alveoliluukadon määrä implantin asettamisen jälkeisen vuoden aikana arvioitiin, ja sen etenemisen malli määritettiin. Keskimääräinen alveoliluukato ensimmäisen vuoden aikana oli 1,68 mm ja 32 %:ssa implanteista esiintyi luukatoa  2 mm tai enemmän. Monitasomalli paljasti, että alveoliluukatoa kuvaava malli on epälineaarinen ja luukadon eteneminen kiihtyi ajan myötä. Malli myös paljasti, että peri-implantiittiin liittyvä alveoliluukato eteni saman mallin mukaan potilaan kaikkien implanttien ympärillä.

Peri-implantiittiin liittyvä luukato vaihtelee yksilöllisesti, ja useimmiten tautia kuvaa epälineaarinen eteneminen. Tutkijoiden muistuttavatkin kliinikoita, että peri-implantiittiin liittyvä luukato voi nopeutua ajan myötä, joten sitä tulisi seurata.

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: Fransson C, Tomasi C, Sundén  Pikner S, Gröndahl K, Wennström  JL, Leyland AH et al. Severity and pattern of peri-implantitis-associated bone loss. J Clin Periodontol 2010; 37: 442–8.