Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Piilevä sokeritauti voi kaksinkertaistaa vaikea-asteisen parodontiitin riskin

Piilevä sokeritauti voi kaksinkertaistaa vaikea-asteisen parodontiitin riskin

Piilevä sokeritauti voi kaksinkertaistaa vaikea-asteisen parodontiitin riskin

4.10.2019 klo 10:00
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock_verensokerin_mittaus_web.jpg

Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan poikkeava glukoosiaineenvaihdunta – prediabetes ja diabetes – kaksinkertaistaa sydänkohtausten ja vakavan parodontiitin riskin.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että diabeteksella tai piilevillä glukoositasapainon poikkeavuuksilla ja parodontiitilla on yhteys. Yhteys on löydetty myös diabeteksen ja sydänkohtausten välillä. Nyt tutkijat halusivat selvittää, löytyisikö kaikkien kolmen – dysglykemian, sydänkohtausten ja parodontiitin – väliltä yhteys.

Tutkimusaineisto koottiin ruotsalaisesta PAROKRANK (Periodontitis and Its Relation to Coronary Artery Disease) -tutkimuksesta, jossa oli mukana 719 hiljattain ensimmäisen sydänkohtauksensa saanutta henkilöä ja 739 verrokkia. Tutkituista 19 % oli naisia. Potilaille, joilla ei ollut diagnosoitua diabetesta (91 %), tehtiin suun kautta tehtävä glukoosirasituskoe (OGTT). Parodontiitin vakavuusaste arvioitiin röntgenkuvista.

Tutkimuksen tärkein havainto oli, että poikkeava glukoosiaineenvaihdunta kaksinkertaisti sekä sydänkohtausten että vaikea-asteisen parodontiitin riskin, kun useita sekoittavia tekijöitä (ikä, sukupuoli, tupakointi, koulutus, siviilisääty) oli huomioitu. Dysglykemialla oli molempiin sairauksiin itsenäiset yhteydet.

Kaikkiaan 712 sydäntautipotilasta ja 731 verrokkiryhmään kuuluvalta oli tiedossa sekä parodontiitin että glukoosiaineenvaihdunnan tila. Vaikea-asteista parodontiittia oli 10 %:lla potilaista, joilla oli ollut sydänkohtaus lyhyen ajan sisällä, ja verrokkiryhmässä 4 %:lla. Parodontiittiriski oli suurin potilailla, joilla oli ollut vähän aikaa sitten sydänkohtaus ja joilla oli myös aiemmin havaitsematon diabetes. Vaikea-asteista parodontiittia löytyi noin viidenneksellä näistä potilaista, kun verrokkiryhmässä osuus oli 8 %. Potilasmäärät olivat kuitenkin niin pieniä, ettei ero ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevä.

Tutkijoiden mukaan tulos vahvistaa hypoteesia, jonka mukaan dysglykemia voi vaikuttaa vahvasti sekä sydänkohtausten että parodontiitin esiintyvyyteen. Niin kardiologien ja diabeteslääkärien kuin hammaslääkärien on tärkeä huomioida havaitut yhteydet sairauksien välillä ja kiinnittää huomiota piilevän dysglykemian mahdollisuuteen.

Lähde: Norhammar A, Kjellström B, Habib N, Gustafsson A, Klinge B, Nygren Å. ym. Undetected Dysglycemia Is an Important Risk Factor for Two Common Diseases, Myocardial Infarction and Periodontitis: A Report from the PAROKRANK Study. Diabetes Care 2019; 42(8): 1504–1511.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: