Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Säilytä edes jotain!

Säilytä edes jotain!

Saattaa olla hyvä idea pyrkiä säilyttämään vanhuksen suussa edes muutama luonnollinen hammas tai hampaan juuri. Tähän kannustaa Apollonia Symposiumissa esiintynyt Bernin yliopiston professori ja gerodontologian osaston johtaja Martin Schimmel.

Terveysriskejä aiheuttavat hampaat tulee tarvittaessa poistaa, mutta koko hampaiston poiston vaikutukset voivat olla suuria.
– Luonnollisiin hampaisiin liittyvien toiminnallisten aspektien menettäminen vaikuttaa reseptoreihin, hermoihin, lihaksiin, luihin, ikeniin ja limakalvoihin, Schimmel sanoo.

Hampaat ovat muiden orofakiaalisten rakenteiden ohella osallisina pureskelussa, nielemisessä ja puhumisessa. Näiden toimintojen kautta hampaistolla on myös psykososiaalinen merkitys.
– Omien hampaiden menettäminen heikentää suun alueen tuntoherkkyyttä, liikkeiden koordinaatiota, puruvoimaa sekä pureskelun tehokkuutta.

Vastaavaa toiminnallisuutta ei saavuteta proteeseilla tai implanteilla. Pureskelukyvyllä on merkitystä
– Pureskelun päämääränä on muodostaa ruuasta bolus, joka on turvallista niellä. Siten pureskelun heikentymiseen voi liittyä henkeä uhkaavia riskejä, Schimmel muistuttaa.
Pureskelukyvyn heikentyessä myös ravitsemustila kurjistuu, mikä tietää huonoa vanhuksen ennusteelle.

Luonnollisten hampaiden puuttumisella onkin havaittu olevan yhteys kuolleisuuteen. Toimivan hampaiston olemassaololla saattaa olla merkitystä myös kognitiivisten kykyjen säilymisessä. Tiedetään, että dementikot eivät pureskele ruokaansa yhtä hyvin kuin ei-muistisairaat ikätoverinsa, vaikka suussa olisi sama määrä hampaita.
– Pureskelu edistää veren virtausta aivoissa. Tämän merkitystä ei kuitenkaan vielä tunneta, Schimmel mainitsee.

Vanhusten suunterveyttä voidaan parantaa

Luonnollisten hampaiden säilyttämisen edistämiseksi Schimmel ehdottaa hammaslääkärien, muun hoitohenkilökunnan ja maallikoiden tietoisuuden lisäämisen ikääntyvien suunterveyteen liittyvistä asioista. Lisäksi tulisi edistää monitieteellistä tutkimusta sekä madaltaa suun terveydenhuollon hallinnollisia ja logistisia esteitä.

Hän mainitsee konkreettisena esimerkkinä japanilaisen 80/20-ohjelman, jossa tavoitteena on, että 80-vuotiailla olisi vielä vähintään 20 omaa hammasta suussa.
– Pessimismi tuottaa aina huonon tuloksen. On oltava visio, Schimmel kannustaa.

Tiina Lautala, Hammaslääkärilehti 5/2015

Lähde: Martin Schimmelin luento Functional aspects of a natural dentition in late life. Apollonia Symposium 6.3.2015.