Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Viisaudenhammas on huono vieruskaveri

Viisaudenhammas on huono vieruskaveri

Oireettomien viisaudenhampaiden profylaktinen poistaminen on yksi yleisimmistä suukirurgisista leikkaustoimenpiteistä Yhdysvalloissa, vaikka poistojen vaikutuksista on suhteellisen vähän tieteellistä näyttöä. Tuore tutkimus osoitti, että viisaudenhammas voi lisätä viereisen molaarin sairastumisriskiä.

Yhdysvaltalaistutkijat selvittivät pitkittäistutkimuksessa, miten viisaudenhampaiden status vaikutti viereisten hampaiden kariekseen ja/tai parodontiittiin. Tutkimuksessa oli mukana 416 vapaaehtoista miestä yli 25 vuoden pitkittäistutkimuksesta (Veterans Affairs Dental Longitudinal Study). Viisaudenhampaat luokiteltiin poistettuihin, puhjenneisiin ja puhkeamattomiin. Jälkimmäiset jaettiin vielä luun ja pehmytkudoksen peittämiin. Tuloksia tarkasteltiin sekä poikittais- että pitkittäisanalyysillä.

Tutkimuksen mukaan viisaudenhampaiden status vaikutti merkitsevästi viereisten hampaiden sairauksiin keski-ikäisillä ja vanhemmilla miehillä. Puhjenneiden viisaudenhampaiden viereisissä hampaissa oli merkitsevästi enemmän kariesta verrattuna poistettujen viisaudenhampaiden viereisiin molaareihin. Jos viisaudenhammas oli pehmytkudoksen peittämä, viereisessä molaarissa oli todennäköisemmin luukatoa (· 20 %) ja yli 4 mm ientaskut. Kun huomioidaan ikä, tupakointi ja koulutustaso, pehmytkudoksen peittämän viisaudenhampaan vieressä olevan molaarin riski syventyneelle ientaskulle, luukadolle ja kariekselle oli lähes 5-kertainen verrattuna poistetun viisaudenhampaan vieressä olevaan molariin. Myös luun peittämän viisaudenhampaan viereisessä hampaassa esiintyi useammin luukatoa. Viisaudenhampaan poisto puolestaan pienensi viereisen molaarin sairastumisriskiä.

Tutkijat muistuttavat kuitenkin, että terveiden viisaudenhampaiden poistaminen ei ole riskitöntä ja kustannukset ovat merkittäviä.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 2/2014

Lähde: Nunn ME, Fish MD, Garcia RI, Kaye EK, Figueroa R, Gohel A, Ito M, Lee HJ, Williams DE, Miyamoto T. Retained asymptomatic third molars and risk for second molar pathology. J Dent Res. 2013; 92(12): 1095-9.