Pohjoismaiset teema-artikkelit

Apollonia / Tiedeartikkelit / Pohjoismainen teema 2024 artikkeli 4A: Yleissairauksien ilmentymät suussa – Osa 1

Pohjoismainen teema 2024 artikkeli 4A: Yleissairauksien ilmentymät suussa – Osa 1

Peer reviewed  CC BY

Tekijät
Karin Garming Legert, Anne Marie Lynge Pedersen, Gita Gale, Victor Tollemar, Hellevi Ruokonen, Saara Kantola, Cecilia Larsson Wexell, Bente Brokstad Herlofson

Julkaisupäivämää verkossa
08.03.2024

Hyväksytty julkaistavaksi
11.10.2023

Tiedostot

Tiivistelmä

Suun kudoksissa voi ilmetä muutoksia tai vaurioita, jotka johtuvat sairaudesta, joka pääasiassa vaikuttaa muihin kehon osiin. Yleissairauksien ilmeneminen suussa voi vaihdella suuresti sekä esiintymistiheyden että ensioireiden suhteen. Yleissairauksien suuoireet voivat ilmaantua akuutin tai kroonisen yleissairauden ensioireina jopa vuosia ennen systeemisiä oireita ja taudin diagnosointia. Toisaalta patologiset prosessit suun alueella voivat vaikuttaa potilaan yleisterveydentilaan. Kun elinaika pitenee ja sairauksien hoito kehittyy yhä monimuotoisemmaksi ja tehokkaammaksi, on todennäköistä, että henkilöiden määrä, jotka kärsivät yleisairauksien aiheuttamista suuoireista, kasvaa edelleen. Jotta potilaan elämänlaatu paranee, on tärkeää, että mahdolliset suuoireet hoidetaan nopeasti ja asianmukaisesti. Hammaslääkärillä on näin ollen tärkeä rooli mahdollisten yleissairauksien epäilemisessä ja potilaiden jatkohoitoon ohjaamisessa. Esimerkiksi suun löydöksiin liittyvä vatsakipu, ripuli ja muu suolisto-oireilu ovat hammaslääkärille varoitusmerkkejä, ja potilas tulee lähettää nopeasti jatkotutkimuksiin. Potilaan seuranta yhteistyössä hoitoon osallistuvien lääkärien kanssa on tärkeää, koska suumanifestaatioiden paheneminen voi viitata sairauden aktiivisuuden kohoamiseen.

 Oral manifestations of systemic disorders – Part 1

Oral tissues can be subject to change or damage because of a disorder that predominantly affects other body systems. Such oral manifestations of systemic disorders can be highly variable in both frequency and presentation. Oral manifestations of systemic disorders may present as initial symptoms of an acute or chronic systemic condition and can precede years before systemic symptoms appear and diagnosis of the disease. Additionally, pathological processes in the oral mucosa, jaws and related structures can impact the patient’s overall health. As lifespan increases and medical care becomes ever more complex and effective, it is likely that the numbers of individuals with oral manifestations of systemic disorders will continue to rise. It is important that potential oral manifestations of systemic disorders are managed quickly and appropriately to improve the patient’s quality of life. Oral manifestations may be the first evidence of an underlying systemic disease and may accompany or precede the diagnosis of the disease. The general dentist thus plays an essential role in the detection and referral of patients with possible systemic diseases. When oral findings are accompanied by abdominal pain, diarrhea and intestinal symptoms, this should alert the dentist to quickly refer the patient for further medical management. Dental follow-up in collaboration with the treatment team is important since exacerbation of oral manifestations may indicate increased disease activity.

Viittaaminen

Garming Legert K., Lynge Pedersen AM, Gale G., Tollemar V., Ruokonen H., Kantola S., Larsson Wexell C., Brokstad Herlofson B. 2023. Yleissairauksien ilmentymät suussa – osa 1. 8.3.2024. Tiede. Apollonia.