Tiedotteet

Apollonia / Uutishuone / Tiedotteet / Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia jakoi yli 200 000 euroa tutkimusapurahoja

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia jakoi yli 200 000 euroa tutkimusapurahoja

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Hammaslääketieteen Säätiö, Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto ja yhteistyökumppanit jakoivat kaikkiaan 214 500 € apurahoja 37 tutkijan kesken. Suurimman yksittäisen apurahan, Nuoren tutkijan apurahan sai HLL Anna Mäkinen Helsingin yliopistosta suusyöpätutkimukseen.

Hammaslääkäriseura Apollonia apurahajaossa pyritään tukemaan erityisesti kasvavaa tutkijapolvea. Kaikkiaan hieman yli puolet myönnetyistä apurahoista meni alle 36-vuotiaille hakijoille. Yli 50-vuotialle tutkijoille jaettiin noin neljäsosa tutkimusapurahoista.

Apurahansaajien tutkimusaiheiden kirjo on laaja. Tänä vuonna tutkimusapurahoja myönnettiin etenkin suunterveystutkimukseen, parodontologiaan eli suun kiinnityskudosten tutkimukseen sekä terveyspalveluja ja epidemiologiaa tutkiviin hankkeisiin.

Suurimman yksittäisen apurahan, Nuoren tutkijan apurahan, (21 500 €) sai tänä vuonna HLL Anna Mäkinen (Helsingin yliopisto/HUS) tutkimukseensa, joka käsittelee syljen mikrobiomin muutoksia ja merkitystä suusyöpäpotilaiden hoidossa. Seuraavaksi suurimmat apurahat (16 000 €) suunnattiin kahdelle merkittävälle tutkimusprojektille: Dos. yliopistolehtori Ulvi Gürsoy (Turun yliopisto) sai apurahan tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään luontaista immuunivastetta parodontiitin yhteydessä, ja dos. Tuija Suvinen (Turun yliopisto) puolestaan kansalliseen monikeskustutkimukseen, jossa arvioidaan purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöiden kansainvälisen diagnostinen kriteeristön DC/TMD:n suomenkielistä versiota.

Nuoren tutkijan apuraha takaa tutkimusrauhan väitöstutkijalle

Anna Mäkisen väitöstutkimus avaa uusia näkökulmia siihen, miten suun kokonaistilanne vaikuttaa suusyöpään. Yleisesti tiedetään, että merkittävin suusyövän riskitekijä on tupakointi ja toisena alkoholin käyttö. Lisäksi on havaittu, että suusyöpään liittyy usein lisääntynyt hiivainfektioiden määrä suussa.

– Syljen mikrobiomitutkimukset ovat vielä pitkälti alkuvaiheessa, ja suusyöpäpotilaiden kohdalla dataa on hyvin vähän saatavilla. Tarkoituksena on nimenomaan tutkia suun olosuhteita kokonaisvaltaisemmin kuin vain yksittäisen hiivan tai bakteerin roolia suusyövässä, kuvailee Mäkinen tutkimusasetelmaansa.

– Tutkimuksessa käytetään sylkeä nimenomaan sen vuoksi, että sylki huuhtoo kaikkia suun pintoja, jolloin siitä löytyviä ainesosia ja mikrobeja tutkimalla on mahdollista saada kokonaisvaltaista tietoa suunterveydestä. Tutkimalla syljen koostumusta erilaisissa tilanteissa on tulevaisuudessa mahdollista ohjata potilaan hoitoa vieläkin yksilöllisempään suuntaan sekä mahdollisesti myös kartoittaa vielä paremmin yksilön sairastumisriskiä, kertoo Mäkinen.

Nuoren tutkijan apurahan tarkoituksena on mahdollistaa kokopäiväinen tutkimustyö tietyksi ajanjaksoksi ja taata tutkimusrauha.
– Näen tällaisen apurahan mahdollisuutena keskittyä tutkimuksen ja tohtorintutkinnon tekoon järkevässä ajassa. Lisäksi se toimii tunnustuksena työstä, jota tutkimuksen ja tohtoritutkinnon eteen on tehtävä.

Tutkimusapurahat julkistettiin Apollonia Symposiumissa 22.3.2018 Finlandia-talolla.

Lisätiedot:
Apurahat: Apollonian pääsihteeri, HLT, EHL Vesa Pohjola, vesa.pohjola (at) apollonia.fi, p. 040 146 3696
Nuoren tutkijan apurahan saaja: HLL Anna Mäkinen, anna.i.makinen (at) helsinki.fi

Hammaslääketieteen tutkimusapurahat 2019 (pdf)