Tiedotteet

Apollonia / Uutishuone / Tiedotteet / Virtuaalirentoutus vähentää hammashoitopelkoa

Virtuaalirentoutus vähentää hammashoitopelkoa

Hammaslääkäripäivät 7.–9.11.2019
TIEDOTE 7.11.2019

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan lyhyt 1–3 minuutin rentoutuminen virtuaalitodellisuuden avulla odotushuoneessa ennen hammashoitoa vähentää potilaiden hammashoitopelkoa. Pelko estää monia aikuisia käymästä hammashoidossa, minkä vuoksi pelon hoitamisella on iso merkitys suunterveyden kannalta.

Terveys 2011 -väestötutkimuksen mukaan hammashoitoa pelkää joka kolmas suomalainen aikuinen. Pelon vakavin seuraus on säännöllisen hammashoidon välttäminen, joka voi johtaa vaikeisiin suusairauksiin. Tutkimuksen mukaan suomalaisilla aikuisilla, joiden hammashoitopelko kasvoi vuosien 2000 ja 2011 välillä, oli jopa viisinkertainen todennäköisyys käydä hammashoidossa epäsäännöllisesti. Toisaalta ne, joilla pelko saatiin vähenemään, kävivät kuusi kertaa todennäköisemmin säännöllisesti hammashoidossa. Siksi tarvitaan helppoja tapoja auttaa hammashoitoa pelkääviä.

Jo lyhyt virtuaalirentoutus auttaa

Juuri julkaistussa suomalaistutkimuksessa selvitettiin virtuaalirentoutuksen vaikutusta hammashoitopelkoon. Satunnaistetun kokeen toteutti Turun yliopisto Kalasataman hammashoitolassa Helsingin kaupungin hammashoidossa yhteistyössä Laurea AMK:n, MelloVR:n, Dundeen ja St. Andrewsin yliopistojen kanssa. Tutkimuksessa oli mukana lähes 300 potilasta, jotka satunnaistettiin koe- ja kontrolliryhmiin.

Potilaat ohjattiin istumaan pieneen alkoviin. Koeryhmäläiset saivat valita viidestä 1–3 minuutin virtuaalirentoutusohjelmasta haluamansa. Ohjelmassa oli rauhoittavia maisemia sekä varta vasten rentoutumista tukemaan suunniteltu äänimaailma. Kontrolliryhmä istui samanlaisessa tilassa pari minuuttia.

Virtuaalirentoutus vähensi potilaiden, etenkin naisten, hammashoitopelkoa. Miehillä väheni hoitoa ennakoiva pelko, kun taas naisilla lieventyi sekä hoitoa ennakoiva että hoitotoimenpiteisiin liittyvä pelko. Ennen hoitoa odotushuoneessa toteuttava rentoutuminen virtuaalitodellisuuden avulla on helppo ja toteuttamiskelpoinen tapa vähentää potilaiden hammashoitopelkoa.

Ota pelko puheeksi

Hammaslääkärin tulisi kysyä potilaan hammashoitopelosta systemaattisesti hammashoidon yhteydessä. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että pelkkä pelkoa mittaavan lomakkeen täyttäminen vähentää pelkoa. Jos hammaslääkäri tarkastaa lomakkeen potilaan nähden, vaikutus on vieläkin suurempi.
– Hammashoitopelko kannattaa ottaa puheeksi hammaslääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa, sillä sen hoitamiseen on olemassa keinoja, muistuttaa prof. Satu Lahti.

Lisätietoja: Prof. Satu Lahti, satu.lahti@utu.fi, p. 040 7012386

Lahti S, Suominen A, Freeman R, Lähteenoja T, Humphris G. Virtual Reality Relaxation to Decrease Preoperative Dental Anxiety: An RCT. J Dent Res. 2019: Vol 98 (Spec Iss B): 0553 (CED-NOF), (www.iadr.org). https://iadr.abstractarchives.com/abstract/ced-iadr2019-3223356/virtual-reality-relaxation-to-decrease-preoperative-dental-anxiety-an-rct

Liinavuori A, Tolvanen M, Pohjola V, Lahti S. Longitudinal interrelationships between dental fear and dental attendance among adult Finns in 2000-2011. Community Dent Oral Epidemiol. 2019; 47(4): 309–315. https://doi.org/10.1111/cdoe.12458