Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Juoman viipyminen suussa edistää eroosiota

Juoman viipyminen suussa edistää eroosiota

Se mitä, milloin ja miten juodaan, vaikuttaa selkeästi eroosioriskiin, vahvistaa ruotsalaistutkimus. Etenkin juominen jatkuvasti aterioiden välillä, piimän ja vastaavien hapanmaitotuotteiden vähäinen käyttö ja tapa pitää juomaa suussa ennen nielaisua lisäävät eroosion riskiä selkeästi.

Ruotsalaisessa seurantatutkimuksessa selvitettiin eroosion etenemistä ja elintapojen vaikutuksia nuorten eroosion. Tutkimuksessa 175 nuoren suunterveys tarkastettiin tavallisen tarkastuksen yhteydessä 2005–2007 (13–14 v.) ja toisen kerran neljä vuotta myöhemmin. Tutkimuksessa tehtiin valittujen etuhampaiden ja molaarien tarkka kliininen tutkimus, ja lisäksi juomia- ja elintapoja selvitettiin kyselyllä. Eroosion vakavuutta arvioitiin tavallisella eroosioskaalalla ja ensimmäisiin pysyviin molaareihin syöpyneiden kuoppien mukaan.

Kaikkiaan 30 %:lla nuorista ja 35 %:ssa tutkituista hampaista eroosio oli pahentunut seurannan aikana. Sukupuolten välillä ei ollut merkitsevää eroa eroosion etenemisessä, mutta poikien osuus niistä, joilla oli vakava tai hyvin vakava eroosio, oli merkitsevästi suurempi neljän vuoden seurannassa verrattuna tyttöihin. Tutkimus osoitti, että monissa tapauksissa vakava eroosio kehittyi jo hyvin varhaisessa vaiheessa, 13–14 -vuoden iässä. Tutkimuksen mukaan eroosio eteni enemmän yläleuan etuhampaissa kuin molaareissa.

Tutkimus vahvisti, että tietyt tavat ja tottumukset edistävät selkeästi eroosiota. Nuoret, joiden eroosio oli edennyt seurannassa, kertoivat sekä ensimmäisessä että toisessa tarkastuksessa mm. juovansa merkitsevästi enemmän aterioiden välillä, käyttävänsä vähemmän maitotuotteita, ottavansa useammin lääkkeitä ja potevansa useammin päänsärkyä. Lisäksi heillä oli tapana pitää juomaa suussaan ennen nielaisua, mikä näyttäisi myös edistävän eroosiota viimeaikaisten tutkimusten mukaan. Seurannassa he kertoivat myös muun muassa käyttävänsä useammin happamia makeisia, kärsivänsä kuivasta suusta öisin, juovansa vähemmän teetä aamiaisella ja maitoa lounaalla. Ryhmillä (vähän/paljon eroosiota) ei kuitenkaan ollut eroa karieksen, BMI:n, suuhygienian tai paljon istumista sisältävän elämäntavan osalta.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 8/2016

Lähde: Hasselkvist A, Johansson A, Johansson AK. A 4 year prospective longitudinal study of progression of dental erosion associated to lifestyle in 13–14 year-old Swedish adolescents. J. Dent. 2016; 47: 55–62.