Kotimaiset tiedeartikkelit

Apollonia / Tiede / Potilasvahinkoilmoitusten jakautuminen Suomessa

Potilasvahinkoilmoitusten jakautuminen Suomessa

Peer reviewed  CC BY

Tekijät
Suvi Syrjä, Salla Salmenkivi, Liisa Suominen

Julkaisupäivämää verkossa
10.05.2024

Hyväksytty julkaistavaksi
02.04.2024

Tiedostot

Tiivistelmä

Lähtökohdat  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, oliko vuonna 2018 suun terveydenhuoltoon liittyvien potilasvahinkoilmoitusten määrässä alueellisia eroja suhteessa väestöön tai hammaslääkärien ja erikoishammaslääkärien määrään.

Menetelmät  

Aineistona käytettiin Potilasvakuutuskeskukseen vuonna 2018 saapuneita suun terveydenhuoltoon liittyviä vahinkoilmoituksia (n = 1 064), Kuntaliitosta saatuja kuntakohtaisia asukaslukuja ja Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteriin perustuvia peruskoulutettujen hammaslääkärien (n = 3 529) ja erikoishammaslääkärien (n = 691) määriä kunnittain. Tuloksia tarkasteltiin maakunnittain ja sairaanhoitopiirien erityisvastuualueittain (erva).  

Tulokset  

Kaikkien kuntien kesken potilasvahinkoilmoitukset jakautuivat tasaisesti asukas- ja hammaslääkärimäärään suhteutettuna. Kun huomioitiin ainoastaan kunnat, joissa oli tehty vahinkoilmoituksia, ilmoitukset suhteessa hammaslääkärimäärään eivät jakautuneet tasaisesti erva-alueittain tai maakunnittain.

Johtopäätökset  

Asukasmäärään nähden ilmoitukset jakautuivat tasaisesti, joten potilailla on todennäköisesti yhtäläinen mahdollisuus vahinkoilmoituksen tekemiseen. Hammaslääkärien ja erikoishammaslääkärien määrään suhteutettuna ilmoitusten jakautumisessa oli tilastollisia eroja.  Selkeää syytä tähän ei tämän tutkimuksen perusteella ole osoitettavissa.

Distribution of patient injury notices in Finland

According of the Patient Insurance Act (948/2019), the Patient Insurance Center (PVK) is responsible for compensating for patient injuries that occur in the context of medical treatment and health care in Finland.

The aim of this study was to find out whether there were regional differences in the number of notices of patient injury concerning oral health care in Finland in 2018 in proportion to the population and the supply of services, i.e., the number of dentists and dental specialists.

The data used were the notices of patient injury concerning oral health care received by the Patient Insurance Center in 2018 (n = 1,064), the population by municipality according to the Association of Finnish Local and Regional Authorities, and the number of dentists and dental specialists by municipality according to the membership register of the Finnish Dental Association.

When considering only municipalities in which patient injuries had been reported and in which there were no dental specialists, the number of notices of patient injury in relation to the population and number of dentists, was not evenly distributed by the specific catchment areas of university hospitals.

In relation to population, notices of patient injury were evenly distributed by municipalities, so patients probably have an equal opportunity to report patient injuries. In relation to the supply of services, there were statistical differences in the distribution of notices of patient injury, one of the reasons for which may be a regional lack of special expertise.

Viittaaminen

Syrjä S, Salmenkivi S, Suominen L, 2024. Potilasvahinkoilmoitusten jakautuminen Suomessa. 10.5.2024. Tiede. Apollonia.