Tieto taidoksi - suun terveydeksi

TMD

Apollonia / TMD / Sivu 4

Väitös: TMD-oireilla on havaittu yhteys muihin terveysongelmiin

Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) ja niihin liittyvät kivut ovat yhteydessä koettuun heikentyneeseen terveydentilaan sekä kivuliaisiin yleissairauksiin. Samoin purennassa esiintyvillä häiriöillä näyttää olevan tilastollisesti merkitsevä yhteys puremalihas- ja leukanivelkipuihin.

DC/TMD on tarkoitettu työkaluksi kaikille

Asiantuntijat korostavat hyvän diagnostiikan ja syvällisen alkukeskustelun merkitystä TMD-potilaita kohdattaessa. Tukea tähän antaa uusi kasvokipujen ja purentaelimistön toimintahäiriöiden tutkimusnäyttöön perustuva diagnostinen malli – DC/TMD.

Väitös: Kivut ja purentaelimistön toimintahäiriöt tavallisia jo alakouluikäisillä

Väitöstutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon alakouluikäisillä lapsilla esiintyy kipuja ja purentaelimistön toimintahäiriöitä. Osoittautui, että niin purentaelimistön toimintahäiriöt ja niihin liittyvät kivut kuin muuallakin elimistössä esiintyvät kivut ovat yleisiä jo alakouluikäiässä. Eniten kipuja oli huonokuntoisilla ja vähän liikkuvilla.

Väitös: Toimintahaittaluokittelulla kohti yksilöllisempää TMD-kivun hoitoa

Väitöstyön tavoitteena oli ryhmitellä perusterveydenhuollon TMD-kipupotilaat käyttäen kipuun liittyvää toimintahaittaluokitusta ja tutkia näin muodostuneiden alaryhmien psykososiaalisia ja yleisterveydellisiä eroja. Osoittautui, että toimintahaitan määrityksessä käytetty yksinkertainen, helppokäyttöinen GCPS-mittari soveltuu hyvin perusterveydenhuollon TMD-potilaiden seulontamenetelmäksi.